Nowy plan pasma QO-100

Z okazji rocznicy udanego uruchomienia dwóch transponderów Qatar-OSCAR 100 czeka nas coś na bis:

Szerokość pasma transpondera NB zostanie zwiększona z około 250 KHz do prawie 500 KHz.

Oprócz rozszerzonych obszarów dla różnych trybów pracy, tworzona jest również większa przestrzeń dla „trybu mieszanego” i innych specjalnych przypadków pracy. Poza częstotliwościami zarezerwowanymi dla radiotelefonów ratunkowych, w tym miejscu będzie można przeprowadzić więcej eksperymentów.

Ale to wszystko tylko przy maksymalnej szerokości pasma 2,7 kHz.

Automatyczne działanie wymaga specjalnej licencji od lokalnych władz licencyjnych i musi być wcześniej skoordynowane z operatorem; zadanie to jest wykonywane przez AMSAT-DL w imieniu QARS i Es’hailSat.

Aby uwzględnić zachowanie użytkowników, AMSAT-DL w szczególności prawie podwoił zasięg SSB.

Dalsze szczegóły – https://amsat-dl.org/en/neuer-qo-100-bandplan/