komunikat OT PZK – 17

Zarząd Oddziału Terenowego PZK w  Białymstoku w związku z panującą epidemią koronawirusa, odwołaniem Krajowego Zjazdu Delegatów PZK i zamknięciem Centrum Aktywności Społecznej,
gdzie miało się odbyć Nadzwyczajne Walne Zebranie OT-17 w celu wyboru Delegatów na Zjazd Krajowy

niniejszym odwołuje Walne Zebranie Członków OT-17 w Białymstoku w dniu 28 marca 2020 roku

O dalszych planach związanych z Zebraniem poinformujemy po ustaniu zagrożenia związanegoz epidemią i decyzjach ZG PZK.

W imieniu Zarządu OT PZK w Białymstoku

73, Wiesław Kosiński SP4Z, Skarbnik