Oficjalna międzynarodowa częstotliwość alarmowa QO-100!

W celu koordynowania potencjalnej łączności w sytuacjach kryzysowych podczas rzeczywistego lub innego kryzysu, następująca częstotliwość zostanie przypisana jako międzynarodowa częstotliwość alarmowa na transponderze QO-100 NB:

QO-100 Międzynarodowa częstotliwość alarmowa

Łącze ODBIORCZE: 10489,860 MHz
Łącze NADAWCZE: 2400.360 MHz
Kanał SSB: max. Pasmo 2,7 kHz

Zachęcamy wszystkich użytkowników QO-100 do monitorowania tej częstotliwości, ale należy zachować ostrożność w przypadku sytuacji awaryjnej!

Official QO-100 International Emergency Frequency!

In order to coordinate potential emergency communications during the actual or any other crisis, the following frequency will be assigned as international emergency frequency on QO-100 NB Transponder:

Downlink: 10489.860 MHz
Uplink: 2400.360 MHz
SSB channel: max. 2.7kHz bandwidth

All users on QO-100 are encouraged to monitor this frequency, but keep it clear for emergency traffic!

Informację zamieścił też Piotr SP0VU