Zawody Zamkowe 2020

fragment z „KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 18/2020 z dnia 06 maja 2020 r.

Jak co roku w trzecią sobotę maja (16.05.2020) odbędą się Zawody Zamkowe. Jest to zawsze duża okazja dla chętnych do zdobycia kolejnych obiektów zamkowych, a dla aktywatorów sympatyczna wyprawa w teren. W tym roku zmodyfikowaliśmy regulamin z uwagi na ograniczenia w poruszaniu się, by nie narażać miłośników zamków na nieprzyjemności i nie przymuszać do wyjazdu na zamek. Zatem została wykreślona klasyfikacja stacji pracujących terenowo z zamku i nie będzie dodatkowych punktów za dawno nie aktywowany zamek. Uzasadniamy to tym, że zamki w większości są powiązane z miejscowościami, a dodatkowym problemem mógłby być wymóg pracy w masce w terenie zabudowanym. Trudno się mówi, będzie mniej zamków w zawodach.
W przyszłorocznym regulaminie mieliśmy w planie włączyć do grupy pierwszej stacji terenowych wyprawy na wczesnośredniowieczne obiekty obronne – grodziska. Postanowiliśmy przyśpieszyć i dopisać możliwość pracy z grodziska i przyznawania 5 punktów już w tym roku. Wyprawy na grodziska dobrze wpisują się na ten rok, lepiej niż zamki, bo większość z nich to tereny „zielone”, poza miejscowościami – zatem można przy nich pracować terenowo/rekreacyjnie
i w miarę bezpiecznie.
Uwaga: w Świecie Radio 5/2020 jest opublikowany regulamin pierwotny, przewidziany na ten rok – większość zapisów się zgadza, ale obowiązuje regulamin opublikowany na stronach: zamkisp.pl oraz logsp.pzk.org.pl, a dokładnie:
http://zamkisp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=346&Itemid=37 oraz
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=787

Zapraszamy
Marek SQ5GLB i Wojciech SP2ALT