Poznański Czerwiec 1956

Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie
Poznański Czerwiec 1956
(Zawody Poznańskie)
[ Fragmenty z regulaminu]

  1. Cele zawodów: upamiętnienie rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956, w tym szczególnie uczczenie pamięci ofiar i uczestników tamtych wydarzeń, promocja Poznania w kraju i poza jego granicami, podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowych, aktywizacja środowiska poznańskich krótkofalowców, a także krótkofalowców węgierskich.
  2. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców – Oddział Poznański (61-809 Poznań, ul. św. Marcin 80/82, pok. 336, e-mail: pzk_ot-08@wp.pl). Zawody patronatem honorowym objęły stowarzyszenia kombatanckie, a ich managerem jest Paweł Frydrych SP3OKA sp3oka@wp.pl.
  3. Uczestnicy: licencjonowani radiooperatorzy stacji indywidualnych, klubowych i SWLs, z użyciem jednego nadajnika, przy ograniczeniu mocy doprowadzonej do anteny 100 W (nie dopuszcza się używania więcej niż jednego własnego znaku wywoławczego). Wszyscy uczestnicy muszą swoje QSOs/HRDs przeprowadzić w sposób określony Regulaminem oraz terminowo przesłać organizatorowi swój log do klasyfikacji.
  4. Termin: czwarta sobota czerwca, w 2020 roku przypada to w dniu 27 czerwca, godz. 05:00-05:59 UTC. Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.
  5. Pasmo i emisje: 3,5 MHz, emisje CW i SSB, zgodnie z obowiązującym IARU R1 Band Plan HF. Nie zalicza się łączności cross-band i cross-mode.
  6. Wywołanie: na CW – „test SP”, na SSB – „Wywołanie w Zawodach Poznańskich”.

Cały Regulamin