W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944

TERMIN I CZAS ZAWODÓW
1 sierpnia każdego roku – termin stały zawodów.
Część KF CW.SSB od godziny 15:00 – 17:00 UTC (17:00 – 19:00 LT).
Część KF rtty/psk63 17.00 – 18.00 UTC

Regulamin:

https://logsp.pzk.org.pl/contests/infos/495_1562569909.pdf

Zawody rozpoczynają się o godzinie 15:00 UTC (17:00 LT) w pierwszej minucie
trwania zawodów WSZYSTKIE RADIOSTACJE oddają 1 minutą ciszy radiowej:
HOŁD UCZESTNIKOM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944