Krótkofalowcy z Torunia w eterze – SN1920T, SN100PB, SN306DM

Członkowie Oddziału Toruńskiego PZK oraz Klubu Krótkofalowców PZK Fort IV przy Towarzystwie Miłośników Torunia zorganizowali pracę kilku stacji okolicznościowych związanych z przypadającymi w br. ważnymi dla Torunia i regionu wydarzeniami:

– rocznicą powrotu Torunia do Rzeczypospolitej – stacja o znaku SN1920T – QSL via SP2TMT. Po spełnieniu warunków regulaminowych można uzyskać dyplom w formie elektronicznej z platformy HamLog.ru

– odsłonięciem zrekonstruowanego pomnika Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych w Toruniu – stacja o znaku SN100PB – QSL via SP2TMT

– 80 rocznicą powstania 306 dywizjonu myśliwskiego „Toruńskiego” w okresie bitwy powietrznej o Wielką Brytanię – stacja o znaku SN306DM – QSL via SP2PTU.

Dwie z pięknych kart QSL przygotowanych przez Kolegów z Torunia.
Do usłyszenia w eterze, Mariusz SQ2BNM

Informacja stanowi fragment z:
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 32/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r.