A450XR – Święto Narodowe Omanu


Chris Dabrowski, A45XR będzie aktywny w czasie 15 – 25 listopada 2020, pod specjalnym znakiem A450XR z Muscatu w Omanie,
obchodzącym 50 Święto Narodowe w Sułtanacie Omanu.
Będzie operował na pasmach HF.
QSL przez A47RS.

INFO ze strony: https://dxnews.com