FT Roundup: od godz 18:00 UTC 5 grudnia do 23:59 UTC 6 grudnia 2020

FT Roundup: od godz 18:00 5 grudnia do 23:59 6 grudnia 2020
Tryb: FT8 / FT4
Pasma: 80, 40, 20, 15, 10m
Maksymalna liczba godzin pracy: 24 z co najmniej 30 minutami przerwy
Maksymalna moc: 100 watów
Wymiana:
W (z wyjątkiem KH6/KL7): RST + prowincja
VE: RST + prowincja/terytorium
nie-W/VE: RST + Nr seryjny

Punkty QSO: 1 punkt za QSO
Mnożniki:
Każdy stan USA (z wyłączeniem KH6/KL7) i jeden raz DC
Każda prowincja/terytorium VE raz
Każdy kraj DXCC (z wyłączeniem W/VE) jeden raz
Obliczanie wyniku:
Łączny wynik = łączna liczba punktów za QSO x łączna liczba mnożników
Prześlij logi do: 23:59Z 13 grudnia 2020 r
Wyślij dzienniki pocztą e-mail na adres: ft8-ru [at] cqww [kropka] com
Regulamin na: http://www.rttycontesting.com/ft8-roundup/rules/