FCC „wygasza” amatorom dostęp do pasma 3,5 GHz

Pomimo energicznego i ciągłego sprzeciwu ze strony ARRL i innych, FCC nakazała „wygaśnięcie” wtórnego przydziału pasma dla krótkofalowców 3,3 – 3,5 GHz ze skutkiem od 9 listopada. ”Operacje amatorskie podlegające późniejszej decyzji. FCC zaproponowała dwa terminy zakończenia operacji amatorskich na paśmie. Pierwsza dotyczyłaby segmentu 3,4 – 3,5 GHz, druga 3,3 – 3,4 GHz. FCC ustali daty po przejrzeniu

NOWE ŁĄCZNOŚCI 2020

ZA TYDZIEŃ 13.10.2020 PLANUJEMY PIERWSZĄ SESJĘ NOWYCH ŁĄCZNOŚCI 2020 W PAŚMIE 80 (3.715 +/- QRM, QRN) każdy WTOREK   2020 NOWE ŁĄCZNOŚCI 2020 Idea jest taka:– rozpoczynamy trzy sesje z przesunięciem o 15 minutZAPRASZAMYi CZEKAMY NA AKTYWACJE NOWYCH WEZŁÓW (cyfrowo/fonicznie)  21:00 144.525 FM „Warszawa”   SP5CWC> SP5GO, SP5IDR, SP5SO, SQ5JUT***, SQ5AKY, SQ5LS, SQ5EXY, SP5UNL, SQ7HIK, SP5CWQ, SQ5RID, SQ5GRP/m, SP7MTU,

Scandinavian Activity Contest – 2020

Celem konkursu jest promocja amatorskiej działalności radiowej w Skandynawii oraz zachęcanie do amatorskiej komunikacji radiowej między skandynawskimi i nieskandynawskimi stacjami radiowymi. Stacje skandynawskie będą starały się obsługiwać jak najwięcej stacji nieskandynawskich (i odwrotnie). Stacje skandynawskie są definiowane za pomocą następujących przedrostków: Svalbard i Bear Island JWJan Mayen JXNorwegia LA – LB – LC – LG