NOWE ŁĄCZNOŚCI 2020

ZA TYDZIEŃ 13.10.2020 PLANUJEMY PIERWSZĄ SESJĘ NOWYCH ŁĄCZNOŚCI 2020 W PAŚMIE 80 (3.715 +/- QRM, QRN) każdy WTOREK   2020 NOWE ŁĄCZNOŚCI 2020 Idea jest taka:– rozpoczynamy trzy sesje z przesunięciem o 15 minutZAPRASZAMYi CZEKAMY NA AKTYWACJE NOWYCH WEZŁÓW (cyfrowo/fonicznie)  21:00 144.525 FM „Warszawa”   SP5CWC> SP5GO, SP5IDR, SP5SO, SQ5JUT***, SQ5AKY, SQ5LS, SQ5EXY, SP5UNL, SQ7HIK, SP5CWQ, SQ5RID, SQ5GRP/m, SP7MTU,

Scandinavian Activity Contest – 2020

Celem konkursu jest promocja amatorskiej działalności radiowej w Skandynawii oraz zachęcanie do amatorskiej komunikacji radiowej między skandynawskimi i nieskandynawskimi stacjami radiowymi. Stacje skandynawskie będą starały się obsługiwać jak najwięcej stacji nieskandynawskich (i odwrotnie). Stacje skandynawskie są definiowane za pomocą następujących przedrostków: Svalbard i Bear Island JWJan Mayen JXNorwegia LA – LB – LC – LG

Zawody im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB – 01.07.2020 14:00 UTC – 02.07.2020 13:59 UTC

W dniach od 1 (w sobotę, od 14:00 UTC) do 2 sierpnia (w niedzielę, do 14:00 UTC), jak co roku w pierwszy weekend sierpnia, odbędą się na UKF Zawody Letnie im. SP6LB. Pasma od 50MHz do 241GHz. Zawody prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Współorganizatorem jest Polski Związek Krótkofalowców. Regulamin zawodów znajduje się pod