Kronika SP4YPL oraz SP4KVX

Kronika powstała wraz z powstaniem klubu SP4YPL.W 1992 roku praktycznie nie istniały prywatne strony internetowe, nie było miejsca gdzie można by było zapisywać historię, lub wydarzenia klubów. Nawet śmiem zaryzykować stwierdzenie, że większość społeczeństwa nie posiadała wtedy nawet komputerów, a telefony komórkowe były luksusem. Odbiegając od tematu to dzięki temu krótkofalarstwo przeżywało taką dynamke rozwoju 😉 Prowadzenie kroniki zostało powierzone Piotrowi Andrzejczykowi SP4XYI, prowadził ją w latach 1992 do 1996. Następnie z powodu wyjazdu na studia do Torunia, prowadzenie kroniki SP4XYI przekazał Henrykowi Pstrągowskiemu SP4RUD. Henryk prowadził kronikę w latach 1996 do 2002….Kronika obejmuje trzy etapy istnienia klubu:1. SP4YPL przy parafii Trójcy w Zambrowie od 1992r.2. SP4KVX w LOKu w Zambrowie od 17.03.1995r.3. SP4KVX w Szumowie od 01.08.2000r zajecia prowadził Henryk SP4RUDbyły jeszcze 2 próby reaktywacji klubu przez SP4XYI:1.około 2006 roku w LOKu, ale po kilku latach trzeba było zajecia zawiesić /ze wzgledu na fatalny stan pomieszczeń – grzyb, pleśń/2.w 2008 roku w Szkole Podstawowej Nr3 w Zambrowie /po roku zawieszone – Dyrekcja wymyśliła pobieranie opłaty za pomieszczenia w których prowadzone były za darmo zajęcia dla jej uczniów, oprócz Szkolnego Klubu Łączności były zajecia techniczne/…Od 2008 roku rolę kroniki przejęła strona internetowa założona i prowadzona do tej pory przez SP4XYI.Dnia 18.09.2012 roku udało nam sie reaktywować znak SP4YPL i od tej pory jest to oficjalny znak naszego Stowarzyszenia.