Łomżyńskie Stowarzyszenie Krótkofalowców zostało zarejestrowane 24 stycznia 1998 r. w Sądzie Rejonowym w Łomży.

Po licznych dyskusjach na temat wspólnych działań krótkofalowców z regionu, już w 1997 r. podjęto decyzję, by powołać organizację zrzeszającą krótkofalowców i sympatyków radiokomunikacji amatorskiej. Stowarzyszenie miało stać się centrum rozwoju krótkofalarstwa, radiokomunikacji i nowoczesnych technik łączności na Ziemi Łomżyńskiej. Powołanie Stowarzyszenia dało szansę wypowiadania się w sprawach publicznych, pozwoliło na skumulowanie dotychczasowych działań krótkofalowców w jednym organie, który zatroszczy się ochronę ich interesów. Lista założycieli liczyła 25 osób. W tej chwili liczba członków uległa prawie podwojeniu. …….