Zawody organizowane przez ŁSK

Archiwum:

BONA – 2002

Organizator: Łomżyńskie Stow. Krótkofalowców. 
Termin: 8.06 w godz. 04:00-06:00 UTC obowiązuje 5 min QRT przed i po zawodach. 
Pasmo: 3,5 MHz emisje CW i SSB. 
Z tą samą stacją można powtórzyć QSO inną drugą emisją.
Raporty: stacje klubowe – RS(T) + znak stacji z którą nawiązano poprzednią łączność, stacje indyw. – RS(T) + inicjały nazwiska i imienia + nr kolejny QSO numeracja ciągła + dla obu emisji , posiadacze dyplomu Ziemia Łomżyńska – RS(T) + nr QSO nr dyplomu, członkowie ŁSK – RS(T) + LSK.
Punktacja: QSO ze stacja ŁSK – 15 pkt, z posiadacze dyplomu – 10 pkt, z inną stację – 2 pkt, Nasłuchowcy: punktacja jak dla nadawców. Należy odebrać znaki raporty obu korespondentów. Mnożnik: stacje podające LSK lub nr dyplomu. Posiadacze dyplomu doliczają jeden mnożnik. Mnoznik liczony oddzielnie na CW i SSB. Klasyfikacja: A – indywidualne, B – klubowe, C – nasłuchowcy, D – członkowie ŁSK. Wynik końcowy: suma punktów x suma mnożników. Dzienniki: 14 dni po zawodach na adres: Mirosław Pruszko, ul. Wiejska 11/7, 18-400 Łomża e-mail: sq4cts@poczta.onet.pl. 
Nagrody: miejsca 1-3 dyplomy oraz nagrody i upominki.

ZIEMIA ŁOMŻYŃSKA Award

Dyplomu upamiętniający 580 Rocznicę miasta. Organizator: Łomżyńskie Stowarzyszenie Krótkofalowców i UM w Łomży. Należało zdobyć co najmniej 580 punktów wg klucza: QSO ze stacją okolicznościową pracującą z Ziemi Łomżyńskiej – 200 pkt., za QSO z członkiem-założycielem ŁSK – 100 pkt., za QSO z członkiem ŁSK – 50 pkt., za QSO z inną stacją nadającą z Ziemi Łomżyńskiej – 10 pkt. Na podobnych zasadach dyplom przyznawany był nasłuchowcom. Zaliczane są QSOs przeprowadzone po 1 stycznia 1998 roku. Z daną stacją można było przeprowadzić tylko jedno QSO. Dyplom jest bezpłatny. Wszystkie egzemplarze (580 sztuk) są numerowane. Zgłoszenia na adres: Award Manager ŁSK, Andrzej Stępniak SP4SAF, Czartosy 21, 18-301 Zambrów. Założyciele ŁSK: SP4:CMW, SP4FVS, SP4NKK, SP4NKJ, SP4NKS, SP4RUD, SP4SAF, SP4TBG, SP4XYI, SP5 CHG. SQ4CTM, SQ4CTR, SQ4CTS, SQ4CTT, SQ5AZG, 3Z4ACA, 3Z4ACB. Stacje klubowe zaliczane do dyplomu: SP4KWO, SP4KVX, SP4ZJC. Uwaga: Dla potrzeb niniejszego regulaminu Ziemia Łomżyńska to obszar dawnego województwa łomżyńskiego określony w Dz.U. PRL nr 16 z 28 maja 1975 roku. Poz. 91 pkt. 23.

JÓZKOWA GÓRA Award

Dyplom powstał z inicjatywy krótkofalowców oklic Łomży przed powstaniem Stowarzyszenia. Wydawany był za przeprowadzone łączności lub nasłuchy ze stacjami pracującymi z Józkowej Góry. Obowiązuje co najmniej 3 QSOs lub 3 nasłuchy przeprowadzone w jednym roku, z różnymi stacjami pracującymi z Józkowej Góry oraz co najmniej 2 QSOs lub 2 nasłuchy przeprowadzone w różnych latach, ze stacjami pracującymi z Józkowej Góry. Stacje spoza SP obowiązuje co najmniej 1 QSO lub nasłuch ze stacją pracującą z Józkowej Góry. Pasma i emisje dowolne. Nie wymaga się potwierdzeń kartami QSL. Łączności lub nasłuchy zalicza się od 1 lipca 1990 roku do 1lipca 2000. Szczególna aktywność stacji na Józkowej Górze – trzeci weekend lipca każdego roku. Wszystkie dotychczas pracujące z Józkowj Góry stacje, w zależności od roku, były łamane przez „p” lub przez „4”.