„New King’s Joker” – jak Go czasami żartobliwie wywołujemy, ma długoletnie doświadczenie i liczne osiągnięcia, a ponieważ sam nimi się nie chwali (jest skromny – jak większość członków ŁSK) – czuję się w obowiązku umieszczenia tu choć niektórych fragmentów z dostępnych informacji 🙂

Zastrzeżenie co do ich doboru kierować do SO4ATA 🙂

2020 CQ WPX CW Contest – QRP 10m – 1 miejsce w SP – SP4NKJ

https://scontent.fwaw7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/105609308_2735586256670949_6258940528855956281_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=825194&_nc_ohc=4Ifqqp0i7o8AX8p62TZ&_nc_ht=scontent.fwaw7-1.fna&oh=214fc422286e7208ce36b4065553d2d4&oe=5F25AC30