„New King’s Joker” – jak Go czasami żartobliwie wywołujemy, ma długoletnie doświadczenie i liczne osiągnięcia, a ponieważ sam nimi się nie chwali (jest skromny – jak większość członków ŁSK) – czuję się w obowiązku umieszczenia tu choć niektórych fragmentów z dostępnych informacji 🙂

Zastrzeżenie co do ich doboru kierować do SO4ATA 🙂

2020 CQ WPX CW Contest – QRP 10m – 1 miejsce w SP – SP4NKJInstrukcja obsługi programu AAtest – (przydatnego na zawodach) wykonana przez Stana SP4NKJ – TNX!