VP8PJ

VP8PJ opuścił Signy Island. Jeśli miałeś łączność ze stacją VP8PJ możesz szybko sprawdzić czy jesteś ujęty w logu na stronie: https://www.m0urx.com/oqrs/logsearch.php?dxcallsign=VP8PJ VP8O – Orkady Południowe (South Orkney Islands) Od 21 lutego do 6 marca 2020 roku z S. Orkney IOTA: AN-008 nadawać będzie wyprawa VP8PJ. Oficjalna strona wyprawy https://sorkney.com/ QSL via M0URX. W drodze na