Poznański Czerwiec 1956

Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie Poznański Czerwiec 1956 (Zawody Poznańskie)[ Fragmenty z regulaminu] Cele zawodów: upamiętnienie rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956, w tym szczególnie uczczenie pamięci ofiar i uczestników tamtych wydarzeń, promocja Poznania w kraju i poza jego granicami, podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowych, aktywizacja środowiska poznańskich krótkofalowców, a także krótkofalowców węgierskich. Organizator: Polski