Władze:
Henryk Porwisiak PREZES ZARZĄDU
Marek Władysław Koprowski WICEPREZES ZARZĄDU
Andrzej Moczydłowski SKARBNIK

Komisja rewizyjna:

 • Henryk Leśniewski
 • Marek Edward Piluk
 • Kamil Koszykowski

Cele stowarzyszenia:

 • Rozwój Krótkofalarastwa, radioelektroniki, radiokomunikacji i nowoczesnych technik łączności wśród społeczeństwa
 • Popularyzacja sportów krótkofalarskich, a szczególnie radioorientacji sportowej wśród dzieci młodzieży szkolnej na terenie województwa i makroregionu
 • Popieranie i ochrona służby amatorskiej i amatorskiej służby satelitarnej
 • popularyzacja Ziemi Łomżyńskiej i jej walorów w kraju i za granicą
 • upowszechnianie postaw ochraniających środowisko naturalne, zwłaszcza przed nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym
 • przeciwdziałanie patologicznym zjawiskom w środowiskach młodzieżowych
 • aktywacja i wspieranie przedsiębiorczości absolwentów elektroniki i łączności pozostających bez zatrudnienia
 • działalność wychowawczo-patriotyczna, głównie w środowiskach młodzieżowych